Du er her: 

Ældre og gangbesværede kan benytte kirkebilen.

Bestilles hos TAXA på tlf. 48 48 48 48