Præstevang kirke

Gud til ære, menigheden til gavn

Præstevang Kirke i Hillerød blev indviet den 16. september 1962 af biskop J.B. Leer Andersen.

Inden da var gået adskillige års forberedelse, idet de første tanker om kirken i den østlige del af Hillerød blev fremsat allerede i krigens år. D.11.september 1961 blev grundstenen lagt. I grundstensdokumentet står, at kirken skal bygges:

Gud til ære
Menigheden til gavn
Andre til et godt eksempel 

Sognepræst Emeritus Viggo Jensen, der er bror til Holger Jensen, har skrevet bogen "Arkitekt Holger Jensens kirker", hvor i Præstevang Kirke selvfølgelig er nævnt.
Du kan læse om Holger Jensen her.

Kirkerummet

Holger Jensen blev valgt som arkitekt for kirkebyggeriet, og han formåede at skabe en smuk og velfungerende kirke, for hvilken han modtog Eckersbergmedaillen.
Holger Jensen havde som forbillede for selve kirkerummet den gamle vikingelade. En konstruktion af en sådan kan ses i vikingelejren Trelleborg ved Slagelse.
Det giver et højt, rummeligt og samtidigt varmt kirkerum. Ved bygningen er benyttet meget enkle materialer: fyrretræ og gule mursten.  

Alter og døbefont

Alteret og døbefonten er udført af billedhugger Inge Marie Jørgensen.

Både alter og døbefont er af norsk granit, men fremtræder meget forskellige.

Døbefonten er hamret således at dens overflade står grålig, varm og mat.
Alteret er slebet og behandlet med sort voks, hvilket giver en blank og kølig overflade.
Døbefonten er dekoreret med forskellige kristne symboler:
IHS (Jesus, menneskenes frelser) - KR (Kristus) - Duen (Helligånden) samt et indvielseskors

Alterbilledet er ikke et krucifiks, men et massivt kors, fra hvilket Kristus træder ud med alterkalken i hånden. Han går menigheden i møde for at give den del i sin kraft og velsignelse, når den er samlet her.

Prædikestol

Prædikestolens udsmykning af Inger Marie Jørgensen forestiller de fire evangelistsymboler:

Mennesket (Matthæus)
Løven (Markus)
Oksen (Lukas)
Ørnen (Johannes)

Moderne kunst i kirken

Menighedsrådet har igennem årene indkøbt moderne kunst, som kan ses i kirken.

Der er værker af bl.a. Niels Helledie (kirkeskibet), Peter Brandes (Kristusfigur i bronze) og Bodil Kaalund (Maleri "Jakobs drøm om himmelstigen"). Til højre for alteret hænger Bille Holst's gengivelse af Jesu opstandelse.

 

 

Klokker

Kirken har to klokker.
Den største bærer inskriptionen:

Kalde på gammel og på ung
mest dog på sjælen træt og tung
syg for den evige hvile

På den mindste klokke står følgende vers:

Ring klokke dybt
træng i hjerterne ind
let med hver tone
de tungeste sind