Menighedsrådsvalg 2020

Resultat af valgforsamling i Præstevang sogn, tirsdag den 15. september 2020:

Valgte medlemmer til menighedsrådet:

Annette Margrethe Dalitz Dragsdahl

Nina Elton Jokumsen

Kirsten Wichmann Kruse 

Anna Thormann

Mads Gaub

Erik Bruun Jørgensen

Nils Blad Bonde

Elisabeth Lyneborg

Finn Nygreen

Mogens Højer Kristensen

Valgt stedfortræder til menighedsrådet:

Ninne Irene Ildvedsen

 

Mulighed for afstemningsvalg og frist for at indlevere en kandidatliste

Det er muligt at udløse afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatliste. 

Kandidatlisten kan indleveres frem til den 13. oktober 2020 kl. 21.

Kandidatlisten kan afleveres ml. kl. 20-21 hos:

Nina Elton Jokumsen, Dyrehavevej 54, 3400 Hillerød eller

Mads Gaub, Ved Skovgærdet 19, 3400 Hillerød

Der skal vælges 10 medlemmer til menighedsrådet til en periode på 2 år.

Kandidatlisten skal udarbejdes på en godkendt formular.

Formularen findes på Kirkeministeriets hjemmeside:www.km.dk og på www.menighedsrådsvalg.dk

Kandidatlisten skal underskrives af 10 stillere.

Et eventuelt afstemningsvalg afholdes den 17. november.

 

 

Menighedsrådsvalg 2020

Du bestemmer hvad din kirke kan.

Vil du være en aktiv del af Danmarks mest lokale demokrati? - sæt kryds i kalenderen 13. august og 15. september 2020

I år er der menighedsrådsvalg i hele Danmark. Det betyder, at også Præstevang sogns menighedsråd skal have nye medlemmer i efteråret 2020 for den næste toårs periode.

Vidste du, at du som medlem af menighedsrådet har mulighed for at påvirke din lokale kirke? Overvejer du, om det kunne være noget for dig at stille op? Eller vil du gerne vide mere om arbejdet i menighedsrådet?

For at skabe åbenhed og interesse om menighedsrådsvalget inviterer Præstevang sogns menighedsråd til orienteringsmøde den 13. august kl. 19.

Her har du mulighed for at høre mere om menighedsrådets vigtige arbejde. Du vil blive præsenteret for opgaverne for det kommende og nuværende menighedsråd, ligesom det vil være muligt at få en drøftelse af visioner, ønsker og idéer til det kommende arbejde. Der vil også være en gennemgang af menighedsrådets økonomiske ramme. Endelig vil du høre mere om reglerne for opstilling og den videre valgproces. Frem for alt vil du få mulighed for at stille spørgsmål og få en dialog med det nuværende menighedsråd og andre interesserede.

Selve opstillingen af kandidater og afstemning foregår ved valgforsamlingen d. 15. september.

Læs mere herom i dagspressen og på hjemmesiden.

Alle kan stille op som kandidat til menighedsrådet, forudsat at de er medlem af folkekirken, har bopæl i sognet – eller har løst sognebånd og fået valgret i sognet, er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen.

Vil du vide mere, kontakt da:

Formand for menighedsrådet, Annette Dragsdahl, ad.formand.praestevang@gmail.com  / tlf: 2220 4920 Formand for valgudvalget, Nina Elton Jokumsen, nina.elton.brandt@gmail.com  / tlf: 2523 5464.

Tid og sted Orienteringsmøde d. 13. august 2020 Kl. 19-21 Præstevang Kirke, menighedslokalerne Tamsborgvej 2, 3400 Hillerød

 

 

 

Nøgletal for Præstevang sogn fra www.sogn.dk

Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2020.

Fødte og døde samt kirkelige handlinger vedrører 2019.