Gudstjenester

02feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Annemarie Lund

Gudstjeneste v. Annemarie Lund

Sidste s.e.h. 3 k.

 

02feb kl. 10:00
06feb kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste Skanselyet

Plejehjemsgudsteneste på Skanselyet

v. Annemarie Lund

06feb kl. 10:30
09feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard

Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard

Septuagesima

 

09feb kl. 10:00
16feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Annemarie Lund

Gudstjeneste v. Annemarie Lund

Seksagesima

16feb kl. 10:00
20feb kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste Skansebo

Plejehjemsgudstjeneste Skansebo

v. Annemarie Lund

20feb kl. 10:30
23feb kl. 10:00

Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard

Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard

Fastelavn

23feb kl. 10:00
01mar kl. 10:00

Gudstjeneste v. Annemarie Lund

Gudstjeneste v. Annemarie Lund

1. s.i.fasten

01mar kl. 10:00
08mar kl. 10:00

Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard

Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard

2. s.i. fasten

08mar kl. 10:00
12mar kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste Skanselyet

Plejehjemsgudstjeneste Skanselyet

v. Annemarie Lund

12mar kl. 10:30
19mar kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste Skansebo

Plejehjemsgudstjeneste Skansebo v. Annemarie Lund

19mar kl. 10:30
02apr kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste Skanselyet

Plejehjemsgudstjeneste på Skanselyet v. Annemarie Lund

02apr kl. 10:30
23apr kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste Skansebo

Plejehjemsgudstjeneste Skansebo

v. Annemarie Lund

23apr kl. 10:30
07maj kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste Skanselyet

Plejehjemsgudstjeneste Skanselyet

v. Annemarie Lund

07maj kl. 10:30
28maj kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste Skansebo

Plejehjemsgudstjeneste Skansebo

v. Annemarie Lund

28maj kl. 10:30
04jun kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste Skanselyet

Plejehjemsgudstjeneste Skanselyet

v. Annemarie Lund

04jun kl. 10:30
18jun kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste Skansebo

Plejehjemsgudstjeneste Skansebo

v. Annemarie Lund

18jun kl. 10:30