Højmessens førløb i Præstevang Kirke

Højmessen i Præstevang Kirke

Indledning
Klokkeringning – bedeslag

Indgang 
(præludium)
Hvorunder eventuelle dåbsbørn bæres ind i kirken medens menigheden rejser sig.

Introduktion
Præsten: Byder velkommen og godmorgen og introducerer hvor vi er i kirkeåret og hvilken tekstrække vi følger.

Salutation
Præsten:         Herren være med jer!
Menighed:      Og Herren være med dig!
Præst:              Lad os sammen bede!

Indledningskollekt
Præst: Lad os alle bede! (Herefter beder præsten dagens kollekt, som varierer fra søndag til søndag)
Menighed: Amen!

Indgangssalme
 (1. salme)

Læsning fra Det gamle Testamente
Menigheden rejser sig under læsningen.

Salme mellem læsningerne
 (2.salme)

II Ordet:

Læsning fra Det nye Testamente

epistel eller lektie:

Menigheden rejser sig under læsningen og

bliver stående under:

Trosbekendelsen:

Præst: Lad os bekende vor kristne tro!

Alle synger med kor- og orgelledsagelse:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger

og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,

som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget,

på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels,

siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,

hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,

de helliges samfund, syndernes forladelse,

kødets opstandelse og det evige liv.

Amen, amen, amen.

 

Salme før prædikenen eller evt. dåb (3. salme):

I forbindelse med dåb synges en salme

før og efter dåben, hvor den sidste gør

det ud for salmen før prædikenen.

 

Evangelielæsning:

Præst: Dette hellige evangelium skriver

evangelisten……

Menigheden (rejser sig og svarer):

Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Præst: (læser dagens evangelietekst)

 

Prædiken

Lovprisning

Kirkebøn (Kirkebønnen kan i stedet bedes efter 4. salme fra alteret.)

Apostolsk velsignelse:

(hvorunder menigheden står op).

Evt. Motet

Salme efter prædikenen (4. salme)

 

III Nadver

Nadverbøn:

Præst: Opløft jeres hjerter til Herren!

Lad os prise hans navn!

Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige,

ved Jesus Kristus, vor Herre.

Du skabte himlen og hele dens hær,

jorden og alt som er derpå.

Liv og ånde giver du os,

mætter os daglig af din fylde.

Derfor vil vi med hele din menighed

på jorden og i himlen,

i kor med alle engle,

synge din herligheds lovsang:

Menigheden (synger):

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige.

Himlen og jorden er fuld af din herlighed.

Hosianna i det højeste!

Præsten: Velsignet være han,

som kommer, i Herrens navn.

Menigheden (synger):

Hosianna i det højeste!

O, du Guds Lam!

med korsets skam,

du bar al verdens synder,

derfra al trøst begynder;

miskundelig

forbarm du dig!

Præst: Opstandne Herre og frelser...

 

Fadervor:

(Bedes af præst og menighed i fællesskab,

men udelades, hvis der har været dåb).

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen.

 

Indstiftelsesord:

(læses af præsten, medens menigheden rejser sig)

 

Uddeling:

(Efter indstiftelsesordene går altergæsterne

op til alteret og knæler ved alterbordet,

hvor brød og vin uddeles bordvis).

 

IV Afslutning:

Den aronitiske velsignelse:

Præst: Modtag Herrens velsignelse.

(menigheden rejser sig)

Herren velsigne dig og bevare dig.

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Menighed: Amen, amen, amen.

 

Udgangssalme (5. salme)

Meddelelser

 

Udgang (postludium):

Herunder bliver menigheden siddende

indtil evt. dåbsbørn føres ud.

Kalender

Klik på begivenheden for yderligere oplysninger. 

BegivenhedDato

Liturgisk aftensang

Liturgisk aftensang kl. 17-17.30 Ib Lauritsen

31. mar 17:00
17:30
31. mar 17:00 -
17:30

Påskedag

Påskedag, d. 1. april kl. 10 Annemarie Lund

1. apr 10:00
11:00
1. apr 10:00 -
11:00

2. påskedag

2. påskedag, d. 2. april kl. 10 Annemarie Lund

2. apr 10:00
11:00
2. apr 10:00 -
11:00

Højskoleeftermiddag

Torsdag d. 5. april kl. 14-16 Højskole Eftermiddag Folkekær og klog. Jytte …

5. apr 14:00
16:00
5. apr 14:00 -
16:00

Gospelkoncert Old Stars

Gospelkoret Old Stars synger Søndag d. 8. april kl. 15 Igen i år vil det 70 …

8. apr 15:00
16:00
8. apr 15:00 -
16:00

Hvad er en ikon? - Optakt til bustur

Onsdag d. 11. april kl. 16.30 – 19 Hvad er en ikon? Cand. mag. Birgitte Beck: …

11. apr 16:30
19:00
11. apr 16:30 -
19:00

Omkring et flygel

Torsdag d. 12. april kl. 19.30 – ca. 20.30 Lys og spirende forår med organist Adrija …

12. apr 19:30
20:30
12. apr 19:30 -
20:30

Bustur til kirker på Sorøegnen.

Tirsdag d. 17. april kl. 8 – ca. 18 Bustur Kirker på Sorøegnen plus ikoner på Sorø …

17. apr 08:00
18:00
17. apr 08:00 -
18:00

Himmelske Toner - foredrag m. John Frandsen

Organist John Frandsen fortæller om sit store værk "Requiem". Et requiem …

30. maj 19:30
21:30
30. maj 19:30 -
21:30
Viser 11 til 19 af 19
<< <- 1-10 11-19 -> >>