100 året markeres d. 11. 11.

100 året markeres    

Den 11.11. tav kanonerne i Første Verdenskrig.    

På søndag d. 11. november, markerer Grænseforeningen sammen med Præstevang Kirke, ophøret af Første Verdenskrig i 1918. Den nærmest ikoniske dato og udtryk.11.11., kl.11, var, og er, stadig for mange, navnlig sønderjyder, ensbetydende med en forfærdelig krigs afslutning.

Det sønderjyske område, også kaldet Nordslesvig, var fra 1864 en del af Tyskland, og omkring 30.000 sønderjyder måtte trække i en tysk uniform. Mere end 5.000 kom ikke hjem i live. I kølvandet på fredsafslutningen med Versaillestraktaten i 1919, gennemførtes en folkeafstemning, hvor flertallet i Nordslesvig i februar 1920 valgte at tilhøre Danmark. Siden har denne grænse ligget fast. En forsoning og fælles fordragelighed mellem mindretal og flertal på begge sider af grænsen tog sin begyndelse.

Gudstjenesten begynder kl. 10 med sognepræst Annemarie Lund og er lagt an, således at der gennem gudstjenesten er stemmer fra både fortid og fra nutid. Gudstjenesten slutter med at kirkeklokkerne ringer kl. 11, og vil ringe i 11 minutter. Netop det tidspunkt, hvor krigen sluttede.

Herefter et der fælles kaffebord, og alle inviteres til et mindre foredrag om Den Store Krig, hvor tidligere oberst løjtnant Jørgen Storm vil fortælle kort om krigen, og den udvikling der fulgte, bl.a. med dannelsen af flere nye stater. Og som for Danmarks vedkommende betød, at sønderjyderne fik muligheden for at stemme sig hjem til Danmark. Alle i Hillerød, også de med sønderjyske forbindelser, skal være meget velkomne til denne dags markering.     

Deltagelse i gudstjeneste, efterfølgende kaffebord og foredrag er gratis.

 

 

Menighedsrådsvalg 2018

Da der ikke indkom flere kandidatlister end den, der blev opstillet på opstillingsmødet d.18. september, betragtes alle kandidaterne på listen som valgt.

Det betyder at Præstevang Sogn har et nyt menighedsråd fra 1. søndag i advent, hvor menighedsrådet bliver præsenteret i forbindelse med gudstjenesten.

Vi siger velkommen til både nye og kendte ansigter.

 

 

Præstevang kirkes profil

Præstevang Kirke ønsker at være en rummelig kirke, et åbent fællesskab, der møder dig, uanset hvor du måtte være i dit liv.

Kirken bygger på det kristne budskab om kærlighed og respekt for det enkelte menneske. Vi lægger vægt på at fortolke kristendommen i en nutidig og vedkommende sammenhæng.

Med dette udgangspunkt er kirken ramme for en række forskellige aktiviteter, der også rækker ud over gudstjenesten.