Operakoncert

Tirsdag d. 25. august kl. 19.30

Sopran Trine Møller synger Verdi og Wagner akkompagneret af pianist Galya Kolarova.

Gratis entré.

 

 

Plads til nye kræfter i kirken

Et besøg i din lokale kirke kan nogle gange gøre en større forskel end, du tror. Måske vil det lige frem komme bag på dig, at du rent faktisk kan genkende dig selv i det der bliver prædiket på baggrund af ældgamle tekster.

Når der i løbet af efteråret er valg til menighedsrådet i Præstevang Kirke, er håbet at se flere mennesker, der har lyst til at involvere sig i det unikke stykke arbejde, det er at medvirke til kirkens og kristendommens udvikling og formidling.

Det stykke arbejde kender Finn Nygreen, 85, og Katrine Katrine Lundgreen Brix, 43, alt til. De er begge medlemmer af Præstevang Kirkes menighedsråd og oplever, hvordan kristendommen har konkurrence fra mange andre strømninger i livet, der gør det sværere at få folk til prioritere kirken.

Derfor ser Finn Nygreen, der er rådets ældste medlem, også gerne, at det kommer til at fylde endnu mere i menighedsrådsarbejdet i fremtiden, når yngre kræfter melder sig til efterårets valg.

- Kristendommen er jo helt grundlæggende for vores liv, også selvom vi måske ikke altid er så bevidste om det. Vores ritualer og traditioner bunder jo stort set alle i kristendommen. Men i den verden vi lever i i dag, bliver flere traditioner og kulturer blandet sammen, så det er vigtigt, måske mere end nogen sinde før, at vi bliver ved med at sætte kristendommens styrker på dagsordenen og får det formidlet ud til sognet, siger Finn Nygreen, der med sine 48 års erfaring med menighedsrådsarbejdet mener, at det bliver rådets store opgave og styrke i fremtiden.

- I et menighedsråd er den diversitet som både Finn og jeg repræsenterer altafgørende for at kunne favne alle de typer mennesker, der bor i Præstevang sogn. I kirken er der plads til at tale om både sorg og kærlighed, lykke og ensomhed. Alt det som de fleste moderne mennesker slås med, tilføjer Katrine Lundgreen Brix

- Men jeg ved ikke, hvor mange, der tænker sådan, om det at gå i kirke. Måske er mange bange for at blive opfattet som mere religiøse end de egentlig er. Men jeg synes, det er befriende at opleve, at de dilemmaer, som jeg slås med i hverdagen på ingen måde var ukendte for 2000 år siden. Det hed bare noget andet. Så får man følelsen af, at det nok skal gå alt sammen.

Vinen blev der ikke pillet ved

På trods af en aldersforskel på 42 år, er de to medlemmer af Præstevang Kirkes menighedsråd enige om én ting. Det giver rigtig god mening at være med til at gøre en forskel for mange mennesker. Finn Nygreen og Katrine Lundgreen Brix kom dog ind i menighedsrådet på to helt forskellige vis.

- Jeg har været aktiv i Præstevang Kirke og menighedsrådet siden 1972. Dengang var jeg en ung skoleinspektør på Kulsvierskolen på Jespervej og fik at vide, at der skulle sidde én skoleinspektør i hvert menighedsråd, så jeg måtte afsted og melde mig til. Det var dengang, hvor de politiske partier i byen også helst skulle være repræsenteret, så der var kampvalg og bølgerne kunne godt gå højt dengang, fortæller Finn Nygreen, der mindes flere ophedede diskussioner til datidens menighedsrådsmøder.

- Engang brugte vi en hel aften på at diskutere hvorvidt, der skulle være vin eller saft i bægrene til nadveren, men sådan er det ikke mere. Men vinen fik vi da heldigvis lov til at beholde.

Bestyrelsesarbejde med en ekstra dimension

Katrine Lundgreen Brix har været medlem siden 2018, hvor hun blev valgt ind på baggrund af et øget fokus på kirkens kommunikationsindsats.

- Jeg havde nævnt for vores nabo Anne, der er præst her i kirken, at menighedsbladet godt kunne trænge til lidt fornyelse, og at kirken nok også kunne have gavn af at være lidt mere proaktiv i sin kommunikation til lokalområdet, specielt os, der måske ikke lige kommer afsted i en travl hverdag. Og der gik ikke længe, før de snakke førte til en opfordring om at sidde med i menighedsrådet, fortæller Katrine Lundgreen Brix.

Hun har tidligere siddet i bestyrelser for mindre virksomheder, og så det som en mulighed for også at få pudset sine bestyrelseskompetencer lidt af.

- Et menighedsråd beskæftiger sig meget med de ting, som man finder i andre bestyrelser vedrørende vedligeholdelse af bygninger, økonomi, investeringer og lignende. Men der er lige den ekstra overligger, der vedrører formidlingen af den kultur og den religion, som størstedelen af os tilhører, så det flytter lige indsatsen op på et lidt højere niveau så at sige. Derfor har det også været en meget meningsfuld opgave at være med til, siger Katrine, der samme med kommunikationsudvalget i kirken står bag det nye menighedsblad samt kirkens nye logo.

Uvurderligt sammenhold

Finn Nygreen nikker samstemmigt. For ham har interessen for kristendommen og det kirkelige liv altid været den største drivkraft i de 48 år, han har været aktiv i Præstevang Kirke.

- Min søndag er ikke rigtig god, hvis jeg ikke har været i kirke. Sådan har jeg haft det siden jeg var helt ung og gik med min mor i hånden til Gentofte Kirke og Grundtvigskirken. Siden blev jeg kirkesanger, og kordegn har jeg også forsøgt mig med i den midlertidige kirke, der lå på Skanseskolen, inden Grønnevang Kirke blev bygget. Et enkelt år var jeg også formand for menighedsrådet i Præstevang, men det er en stor opgave, som vores nuværende formand heldigvis er eminent til. Nu bidrager jeg mest med mine mange års erfaring og nyder det enestående fællesskab, jeg har med alle de søde mennesker, jeg kender i kirken. Det kunne jeg ganske enkelt ikke leve uden, fortæller Finn.

Den holdning deler de andre medlemmer af menighedsrådet også med Finn Nygreen. Man bliver en del af et meget varmt og aktivt fællesskab, når man begynder at komme jævnligt i Præstevang Kirke, og særligt, hvis man involverer sig i menighedsrådet.

- Jeg er nok én af dem, der ofte har svært ved at finde tid til at komme afsted i kirke, men med tre mindre børn, et hus, der skal renoveres og fuldtidsjob, så kan det også nogle gange være rart at komme afsted til noget, der er noget helt andet. Jeg har sjældent tid til at dyrke det søndag formiddag kl. 10, men i menighedsrådet kan jeg stadig være med til at gøre en forskel for Præstevang Kirke, siger Katrine.

 

Bliv en del af udviklingen

I efteråret er der valg til menighedsrådet i Præstevang Kirke, hvor alle med en interesse for kirkens liv og virke opfordres til at stile op. Men inden da er det muligt at komme til kirkens informationsaften, hvor man kan høre mere om, hvor det betyder at være medlem af menighedsrådet.

Informationsaften om menighedsrådsvalget finder sted torsdag 13. august kl. 19 i Præstevang Kirke.

Plads til nye kræfter

 

 

 

 

Sommersang på Skanselyet

Torsdag d. 2. juli var de veloplagte sangere fra Præstevang Kirke igen på plads udenfor plejehjemmet Skanselyet. Præst, organist, sanger og glade frivillige sang sommersange sammen med beboerne, som fik udleveret sangark, så der kunne med fra altanerne og de åbne vinduer.

Valg til menighedsrådet 2020

Du bestemmer hvad din kirke kan.

Vil du være en aktiv del af Danmarks mest lokale demokrati? - sæt kryds i kalenderen 13. august og 15. september 2020

I år er der menighedsrådsvalg i hele Danmark. Det betyder, at også Præstevang sogns menighedsråd skal have nye medlemmer i efteråret 2020 for den næste toårs periode.

Vidste du, at du som medlem af menighedsrådet har mulighed for at påvirke din lokale kirke? Overvejer du, om det kunne være noget for dig at stille op? Eller vil du gerne vide mere om arbejdet i menighedsrådet?

For at skabe åbenhed og interesse om menighedsrådsvalget inviterer Præstevang sogns menighedsråd til orienteringsmøde den 13. august kl. 19.

Her har du mulighed for at høre mere om menighedsrådets vigtige arbejde. Du vil blive præsenteret for opgaverne for det kommende og nuværende menighedsråd, ligesom det vil være muligt at få en drøftelse af visioner, ønsker og idéer til det kommende arbejde. Der vil også være en gennemgang af menighedsrådets økonomiske ramme. Endelig vil du høre mere om reglerne for opstilling og den videre valgproces. Frem for alt vil du få mulighed for at stille spørgsmål og få en dialog med det nuværende menighedsråd og andre interesserede.

Selve opstillingen af kandidater og afstemning foregår ved valgforsamlingen d. 15. september.

Læs mere herom i dagspressen og på hjemmesiden.

Alle kan stille op som kandidat til menighedsrådet, forudsat at de er medlem af folkekirken, har bopæl i sognet – eller har løst sognebånd og fået valgret i sognet, er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen.

Vil du vide mere, kontakt da:

Formand for menighedsrådet, Annette Dragsdahl, ad.formand.praestevang@gmail.com  / tlf: 2220 4920 Formand for valgudvalget, Nina Elton Jokumsen, nina.elton.brandt@gmail.com  / tlf: 2523 5464.

Tid og sted Orienteringsmøde d. 13. august 2020 Kl. 19-21 Præstevang Kirke, menighedslokalerne Tamsborgvej 2, 3400 Hillerød

 

 

Genforeningskoncert med Sigurd Barret og Vox Humana

NY DATO 18. marts 2021 kl 19.30 

Har du købt billetter til d. 2. april 2020, gælder disse billetter også til den nye dato.

”Genforeningskoncert” med Sigurd Barrett og Kammerkoret Vox Humana under ledelse af Jakob Høgsbro.

Læs mere her:

 

 

Poul Krebs kommer til Præstevang Kirke

Poul Krebs giver koncert i Præstevang Kirke fredag d. 27. november 2020 kl. 20

Læs mere her

Billetter kan købes på billet.musik.dk

 

 

Kalender

13aug kl. 19:00

Orienteringsmøde i forbindelse med MR valg 2020

Orienteringsmøde forud for valg til menighedsrådet 2020.

 

13aug kl. 19:00
14aug kl. 10:00

Kaffepause

Kaffepause.

Vi mødes, drikker kaffe og hører søndagens tekst. En hyggelig begyndelse …

14aug kl. 10:00
16aug kl. 10:00

Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard

Gudstjeneste v. Andreas Riis Damgaard

 

16aug kl. 10:00
18aug kl. 11:00

Babysalmesang holder ferie

Nyt hold fra tirsdag d. 25. august kl. 11-12. Tilmelding til lene.praestevang@gmail.c …

18aug kl. 11:00
21aug kl. 10:00

Kaffepause

Kaffepause.

Vi mødes, drikker kaffe og hører søndagens tekst. En hyggelig begyndelse …

21aug kl. 10:00

Informationsmøde

I forbindelse med menighedsrådsvalget i efteråret 2020 afholdes orienteringsmøde d. 13. august kl. 19

Nyttige links

Klik på knapperne herunder.

Røde Kors nørkleklub

OBS ! Nørkleklubben holder sommerferie i hele juli måned.

Har du lyst til at strikke eller hækle?

Har du lyst til håndarbejde og samtidig gøre et stykke meningsfuldt arbejde?

Vi strikker og hækler til fordel for Røde Kors.  

Mandage i Præstevang Kirke kl. 9.30 – 12

Der er garn til alle – og kaffe på kanden

Det er gratis at være med.  

 

Har du lyst til vide mere:

Marianne Eskildsen (Hovedansvarlig) Røde Kors,  Mobil: 4091 1583   

Vidste du....?

 - at man kan gå til orgelundervisning i Præstevang Kirke?

Læs mere her: