Menighedsrådsvalg 2018

Da der ikke indkom flere kandidatlister end den, der blev opstillet på opstillingsmødet d.18. september, betragtes alle kandidaterne på listen som valgt.

Det betyder at Præstevang Sogn har et nyt menighedsråd fra 1. søndag i advent, hvor menighedsrådet bliver præsenteret i forbindelse med gudstjenesten.

Vi siger velkommen til både nye og kendte ansigter.

 

 

Billetter til Koncerten d.16. december kan købes via dette link: Tryk her

 

 

Præstevang kirkes profil

Præstevang Kirke ønsker at være en rummelig kirke, et åbent fællesskab, der møder dig, uanset hvor du måtte være i dit liv.

Kirken bygger på det kristne budskab om kærlighed og respekt for det enkelte menneske. Vi lægger vægt på at fortolke kristendommen i en nutidig og vedkommende sammenhæng.

Med dette udgangspunkt er kirken ramme for en række forskellige aktiviteter, der også rækker ud over gudstjenesten.