Højmessens førløb i Præstevang Kirke

Højmessen i Præstevang Kirke

Indledning
Klokkeringning – bedeslag

Indgang 
(præludium)
Hvorunder eventuelle dåbsbørn bæres ind i kirken medens menigheden rejser sig.

Introduktion
Præsten: Byder velkommen og godmorgen og introducerer hvor vi er i kirkeåret og hvilken tekstrække vi følger.

Salutation
Præsten:         Herren være med jer!
Menighed:      Og Herren være med dig!
Præst:              Lad os sammen bede!

Indledningskollekt
Præst: Lad os alle bede! (Herefter beder præsten dagens kollekt, som varierer fra søndag til søndag)
Menighed: Amen!

Indgangssalme
 (1. salme)

Læsning fra Det gamle Testamente
Menigheden rejser sig under læsningen.

Salme mellem læsningerne
 (2.salme)

II Ordet:

Læsning fra Det nye Testamente

epistel eller lektie:

Menigheden rejser sig under læsningen og

bliver stående under:

Trosbekendelsen:

Præst: Lad os bekende vor kristne tro!

Alle synger med kor- og orgelledsagelse:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger

og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,

som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget,

på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels,

siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,

hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,

de helliges samfund, syndernes forladelse,

kødets opstandelse og det evige liv.

Amen, amen, amen.

 

Salme før prædikenen eller evt. dåb (3. salme):

I forbindelse med dåb synges en salme

før og efter dåben, hvor den sidste gør

det ud for salmen før prædikenen.

 

Evangelielæsning:

Præst: Dette hellige evangelium skriver

evangelisten……

Menigheden (rejser sig og svarer):

Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Præst: (læser dagens evangelietekst)

 

Prædiken

Lovprisning

Kirkebøn (Kirkebønnen kan i stedet bedes efter 4. salme fra alteret.)

Apostolsk velsignelse:

(hvorunder menigheden står op).

Evt. Motet

Salme efter prædikenen (4. salme)

 

III Nadver

Nadverbøn:

Præst: Opløft jeres hjerter til Herren!

Lad os prise hans navn!

Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige,

ved Jesus Kristus, vor Herre.

Du skabte himlen og hele dens hær,

jorden og alt som er derpå.

Liv og ånde giver du os,

mætter os daglig af din fylde.

Derfor vil vi med hele din menighed

på jorden og i himlen,

i kor med alle engle,

synge din herligheds lovsang:

Menigheden (synger):

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige.

Himlen og jorden er fuld af din herlighed.

Hosianna i det højeste!

Præsten: Velsignet være han,

som kommer, i Herrens navn.

Menigheden (synger):

Hosianna i det højeste!

O, du Guds Lam!

med korsets skam,

du bar al verdens synder,

derfra al trøst begynder;

miskundelig

forbarm du dig!

Præst: Opstandne Herre og frelser...

 

Fadervor:

(Bedes af præst og menighed i fællesskab,

men udelades, hvis der har været dåb).

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen.

 

Indstiftelsesord:

(læses af præsten, medens menigheden rejser sig)

 

Uddeling:

(Efter indstiftelsesordene går altergæsterne

op til alteret og knæler ved alterbordet,

hvor brød og vin uddeles bordvis).

 

IV Afslutning:

Den aronitiske velsignelse:

Præst: Modtag Herrens velsignelse.

(menigheden rejser sig)

Herren velsigne dig og bevare dig.

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Menighed: Amen, amen, amen.

 

Udgangssalme (5. salme)

Meddelelser

 

Udgang (postludium):

Herunder bliver menigheden siddende

indtil evt. dåbsbørn føres ud.

Kalender

Klik på begivenheden for yderligere oplysninger. 

BegivenhedDato

Gudstjeneste

Søndag d. 28. januar kl. 10 Septuagesima Anne Boye

28. jan 10:00
11:00
28. jan 10:00 -
11:00

Babysalmesang

Babysalmesang er et tilbud til forældre og børn ca. 3-12 måneder. Vi skal synge, …

30. jan 11:00
12:00
30. jan 11:00 -
12:00

Omkring et flygel

Sognepræst Ib Lauritsen, Organist Adrija Everse og sangere Thomas Præstegaard og …

1. feb 19:30
20:30
1. feb 19:30 -
20:30

Højskoledag

Gudsbilleder Fælles højskoledag i Præstevang kirke 3. februar Engang var troen det …

3. feb 09:30
17:30
3. feb 09:30 -
17:30

Gudstjeneste

Søndag d. 4. februar kl. 10 Seksagesima Ib Lauritsen

4. feb 10:00
11:00
4. feb 10:00 -
11:00

Babysalmesang

Babysalmesang er et tilbud til forældre og børn ca. 3-12 måneder. Vi skal synge, …

6. feb 11:00
12:00
6. feb 11:00 -
12:00

Foredrag om sociale medier.

Tirsdag d. 6. februar kl. 19 Få mere ud af (den tid du spilder på) sociale …

6. feb 19:00
21:00
6. feb 19:00 -
21:00

Højskoleeftermiddag

Torsdag d. 8. februar kl. 14-16 Højskole Eftermiddag Bjørneskindshuer. …

8. feb 14:00
16:00
8. feb 14:00 -
16:00

Fastelavnsgudstjeneste

Lørdag d. 10. februar kl. 14 – ca. 15.30 Fastelavnsgudstjeneste for hele …

10. feb 14:00
15:30
10. feb 14:00 -
15:30

Gudstjeneste

Søndag d. 11. februar kl.  10 Fastelavn Anne Boye

11. feb 10:00
11:00
11. feb 10:00 -
11:00
Viser 31 til 40 af 73
<< <- 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-73 -> >>

Reformation 1517-2017

Fejringen af 500 året for reformationen begynder i januar 2017.

Læs om alle arrangementerne i Hillerød Provsti i det flotte program.

 

 

 

Konkurrence

Konkurrencen fra reformationsprogrammet er nu ovre, og vi siger tusind tak for de mange besvarelser. Der blev trukket lod imellem alle de rigtige besvarelser, og Karina Lindskov blev trukket ud som vinder. Stort tillykke! Hun vinder en kasse Lutherøl. Vinderen er blevet kontaktet.